سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات نهمعلوم نهم
2نمونه سوالات هفتمعلوم هفتم
3نمونه سوالات هشتمعلوم هشتم
4علوم نهم گروه بندی نشده
5علوم نهمگروه بندی نشده
6علوم نهمگروه بندی نشده
7علوم نهمگروه بندی نشده
8علوم نهمگروه بندی نشده
9علوم نهمگروه بندی نشده
10جشنواره طراحی سوال علوم هشتمعلوم هشتم
11نمونه سوالات همکاران در جشنواره طراحی سوال 92علوم هفتم
12 نمونه سوال علوم هفتم (گروه علوم تجربی استان خوزستان)گروه بندی نشده
13سوالات علوم هفتمعلوم هفتم
14سوال علوم هفتم طراح صائمی از بسطامعلوم هفتم
15علوم هفتم دی ماه 92 طراح سید رسول حسینی از اصفهانعلوم هفتم
16نمونه سوال علوم هفتم آذر ماه 92علوم هفتم
17نمونه سوالات علوم هفتم (گروه علوم تجربی استان ایلام)علوم هفتم
18بخش اول علوم هفتمعلوم هفتم
19علوم هفتم (چها فصل)علوم هفتم
20سوالات مختلف از علوم هفتمعلوم هفتم
218 فصلعلوم هفتم
224 فصلعلوم هفتم
23سه فصل اولعلوم هفتم
24آذرماهعلوم هفتم
25دریافت سوال های پایه های دوم وسومگروه بندی نشده